Privacyverklaring
Omhoog

 

Als je yoga wilt gaan doen bij Er is Yoga dan krijg ik persoonsgegevens van je. Deze gegevens worden gebruikt en bewaard voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring wordt aangegeven wat ik met je persoonsgegevens doe, waarvoor ik ze gebruik, hoe lang ik ze bewaar en hoe je ze kunt wijzigen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Zodra je contact met mij opneemt om lessen of workshops te gaan volgen, bijvoorbeeld als je me mailt of belt, sla ik de gegevens die je me verstrekt op.
Dat kunnen één of meer van de onderstaande gegevens zijn:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je mij geeft via telefonisch en/of schriftelijk contact, zoals reden om aan yoga te doen en yoga ervaring
gezondheidsklachten
Als je via de bank betaalt dan wordt je bankrekeningnummer opgeslagen

Waarom verwerk ik persoonsgegevens
Redenen waarvoor ik je persoonsgegevens nodig heb:

Om de lessen zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan jouw fysieke mogelijkheden
Voor het onderhouden van contact bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.
Om te voldoen aan wettelijke vereisten bijvoorbeeld met betrekking tot de administratie.
Voor het versturen van de nieuwsbrief als je je daarvoor aangemeld hebt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Gezondheidsklachten.
Als je gezondheidsklachten op het intakeformulier invult, dan knip ik die voor de veiligheid eraf, geef ze een code en bewaar ze los van je intakeformulier.
Het is beter om gezondheidsklachten of gevoelige informatie niet via de mail aan me door te geven. Je kunt me bellen of het tegen me zeggen als je me ziet.
Voor verwerking van persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar vraag ik toestemming van hun ouders of voogd.

Wat ik niet doe met je gegevens
Ik verkoop of verhuur je gegevens niet, geef ze niet aan anderen door en maak ze niet openbaar.
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan over besluiten die computerprogramma's of -systemen nemen zonder dat daar een mens aan te pas komt

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
In principe deel ik met niemand je gegevens. Er kunnen wel derde partijen zijn die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijfsvoering goed te kunnen doen.
Op deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Bij eventuele vervanging geef ik alleen je voornaam door en, indien noodzakelijk bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk, welke gezondheidsklachten er in het algemeen in die lesgroep zijn zodat de vervanger daar in de les rekening mee kan houden. Mocht je willen dat de vervanger van jouw klachten op de hoogte is, dan moet je zelf de vervanger hierover inlichten.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ik je gegevens verzamel.
Dat betekent het volgende:

Je naam, adres, woonplaats, mailadres, eventueel banknummer en facturen bewaar ik zeven jaar nadat je gestopt bent in verband met de wettelijke bewaartermijn van de administratie.
De andere gegevens die ik van je heb, vernietig ik binnen drie maanden nadat je gestopt bent tenzij je hebt aangegeven dat je misschien later nog verder wilt met de lessen. In dat laatste geval bewaar ik de gegevens tot je me laat weten dat je dat niet meer wilt.
Sta je op de wachtlijst dan bewaar ik de gegevens die je me verstrekt hebt totdat je aangeeft dat je niet meer op de wachtlijst wilt staan.
Je naam en mailadres voor de nieuwsbrief bewaar ik zolang je je niet uitschrijft.

Nieuwsbrief
Via het intakeformulier of door het aan mij door te geven, kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Hiervoor geef je expliciet toestemming.
Bij elke mail of nieuwsbrief heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt je persoonsgegevens altijd inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.
Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek. Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen cookies
Ik maak geen gebruik van cookies.

Geen Google analytics
Ik maak geen gebruik van Google Analytics..

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en daarom heb ik passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@eris-yoga.nl of tel. 0343 - 512 856.

Heb je tips, vragen of andere feedback
Neem dan contact op met:
Er is Yoga
Iris Lekkerkerk
Heidestein 1
3971 ND Driebergen
Tel. 0343 - 512 856
Info@eris-yoga.nl